turklehceleri.org

Hukuk

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

hukuk

и. хокук

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hukuk

Türkiye Türkçesi: hukuk
Azerbaycan Türkçesi: hügug
Başkurt Türkçesi: ⱨokuk
Kazak Türkçesi: ⱨukık
Kırgız Türkçesi: ukuk
Özbek Türkçesi: hükuk
Tatar Türkçesi: ⱨokuk
Türkmen Türkçesi: hukūk
Uygur Türkçesi: hokuk
Rusça: pravo

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

hukuk

[huku:k], at.1.Hemmeler üçin hökmany bolan jemgyýetçilik kadalarynyň döwlet tarapyndan bellenen ulgamy. 2. Raýatyň döwlet tarapyndan berkidilýän, kepillendirilýän we goralýan hukuk gatnaşyklary we esasy hak-hukuklary.
 ‣Hukuk ýagdaýy hukuga degişli düzgünnama, status. Ylmy işgärleriň hukuk ýagdaýy.


Son arananlar: