turklehceleri.org

Hor

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

hor

[Köken: Farsça] Tuban

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

hor

с. түбән дәрәҗәле; бәясе төшкән, кадерсез

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hor

Türkiye Türkçesi: hor
Azerbaycan Türkçesi: ⱨor
Başkurt Türkçesi: alama yaman tübän
Kazak Türkçesi: kor
Kırgız Türkçesi: kor
Özbek Türkçesi: ⱨàr tübän
Tatar Türkçesi: kabaⱨät ⱨurlıklı tübän
Türkmen Türkçesi: pes sãnsız
Uygur Türkçesi: ⱨor
Rusça: nizkiy prezrennıy niçtojnıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

hor

dan. bax. hovur. [Çopo:] Ceyniz biriki hor söhbət eləyib, ayağa durdu. Çəmənzəminli.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

hor

r. koro.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

hor

[ho:r] I, syp. 1.Semiz däl, arryk, gapyrgalaryny sanabermeli. Ol kelte boýly, inçe, hor adamdy (B. Seýtäkow). 2.Durmuşda, ýaşaýyşda maddy taýdan ýetmezçilik, mätäçlik çekýän, garyp ýaşaýan. Ýeri har etmeseň, ýer seni hor etmez (Nakyl).
 ‣ Hor düşmek maddy taýdan mätäçlik çekmek, garyp, ýeter-ýetmez ýaşamak.


HOR [ho:r] II, at. Aýdymy bileleşip, köpçülik bolup ýerine ýetirýän aýdymçylar topary. Operada horuň paýyna örän uly, jogapkärli orun berlipdir (“Edebiýat we sungat”).


HOR at,ser.Horruldy.
 ‣ Hor çekmekser.Horlamak. Tamyň bir burçunda, hor çekýär täsin (K. Gurbannepesow).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

hor

Buhar. Horgha aylanmaq – Buhar haline gelmek.


Son arananlar: