turklehceleri.org

Hoş

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

hoş

[Köken: Farsça] Yakımlı, Sevimli, Tartımlı, Yakşı

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

hoş

с. хуш □ hoş bulduk хуш булдык (хуш килдегез! сүзенә җавап); hoş geldiniz хуш килдегез; hoşuma gitti бик ошады

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hoş

Türkiye Türkçesi: hoş
Azerbaycan Türkçesi: ⱨoş
Başkurt Türkçesi: höykömlö yağımlı
Kazak Türkçesi: hoş tartımdı
Kırgız Türkçesi: cakşı süykümdṻ
Özbek Türkçesi: ⱨuş yàkımli
Tatar Türkçesi: söykimli yağımlı
Türkmen Türkçesi: hoşrōy yakımlı
Uygur Türkçesi: ⱨuş yeḳimlik
Rusça: priyatnıy privlekatel'nıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

hoş

təql. Eşşəyi hərəkətə gətirmək, yerişini sürətləndirmək və ya dayandırmaq üçün çıxarılan səs. Hətta küçədə də bir tərəkəmə eşşəyinə hoş deyəndə mən dayanıb dururam, .. elə bilirəm ki, mənə deyir. E.Sultanov.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

hoş

1."Bolýar, ýagşy" diýen many aňladýan söz. Hoşuň atasy ölmändir (Nakyl). 2.Gowy, ýakymly. Öňüň gara, yzyň gözle, Hoş sözüň diý, gahryň gizle (Magtymguly). Hoş owazly saýrak guş. 3.Hoşlaşylanda "sag bol" diýen manyda ulanylýan söz. Hoş, bizi soranlara köp salam aýdyň.
 ‣ Hoş geldiňiz!"geleniňize şat, siz üçin işigimiz açyk" diýen manyda ulanylýan durnukly söz düzümi. Hoş gördük! duşuşykda, birine gabat geleniňde, görşeniňde we ş.m. göreniň üçin şatdygyň, hoşaldygyň bildirilip aýdylýan aňlatma. Hoş söz bermek möhümini bitirjekdigiňi, haýyşyny berjaý etjekdigiňi wada etmek. Hoşuňa gelmek göwnüňe ýaramak, halamak. Hoş ýakmak ýakymly, oňaýly, mylaýym täsir etmek. Hoşy bolmak ile ýaramly, arzyly bolmak, il adamsy bolmak. Ýigit kimin, bir är kimin, Iliň-günüň hoşy boluň (G. Ezizow).

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

hoş

hoş; tuhaf. ~ tişiruv: hoş kadın, ~keldi: hoşgeldi, selamlaşma, ~keldi sermek: hoş geldin demek, ~keldigiz: hoşgeldiniz, ~kördük: hoşgördük; ~ bolmak: hoş olmak, tuhaf olmak, içim ~ boladı: içim hoş oluyor, içim bir tuhaf oluyor, kölüm hoş boldu: bk. içim ~ boladı, cüregim bir ~ uradı: kalbim tuhaf çarpıyor.


Son arananlar: