turklehceleri.org

Herkes

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

herkes

[Köken: Farsça] Her kim, Her kişi

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

herkes

а. һәркем

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

herkes

Türkiye Türkçesi: herkes
Azerbaycan Türkçesi: här käs
Başkurt Türkçesi: här kim
Kazak Türkçesi: ärkim
Kırgız Türkçesi: ar kim
Özbek Türkçesi: här kim här kişi
Tatar Türkçesi: härkim
Türkmen Türkçesi: her kim
Uygur Türkçesi: här kim här kaysi
Rusça: vs'akiy kajdıy


Son arananlar: