turklehceleri.org

Havuç,

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

havuç

[Köken: Farsça] Keşir

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

havuç

и. кишер

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

havuç

Türkiye Türkçesi: havuç
Azerbaycan Türkçesi: kök yerkökü
Başkurt Türkçesi: kişir
Kazak Türkçesi: säbiz
Kırgız Türkçesi: sabiz
Özbek Türkçesi: sabzi
Tatar Türkçesi: kişir
Türkmen Türkçesi: kǟşir
Uygur Türkçesi: sävzä
Rusça: markóv'


Son arananlar: