turklehceleri.org

HALA

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

hala

[Köken: Arapça] Aba

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

hala

и. апа (әтинең сеңпесе яисә апасы)


hala рәв. хәзергә кадәр; әле дә; hala ödemedi хәзергә кадәр түләмәде

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hala

Türkiye Türkçesi: hala
Azerbaycan Türkçesi: bibi
Başkurt Türkçesi: äbiy apay
Kazak Türkçesi: täte apa
Kırgız Türkçesi: ece
Özbek Türkçesi: ämmä
Tatar Türkçesi: ana tüti tuğan apa
Türkmen Türkçesi: eceke
Uygur Türkçesi: çorŋ apa kiçik apa
Rusça: tötka töt'a (sestra ottsa)

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hala

Türkiye Türkçesi: hala
Azerbaycan Türkçesi: hälä härıuz indiyä ģädär
Başkurt Türkçesi: äligäsä
Kazak Türkçesi: ali
Kırgız Türkçesi: bügüngö çeyin azırkığa çeyin
Özbek Türkçesi: hàzirgäçä häli
Tatar Türkçesi: äligäçä
Türkmen Türkçesi: hili heniz
Uygur Türkçesi: heli teⱨiçä
Rusça: do siⱨpór do sego vremeni ponıne

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

hala

zərf [ər.] klas. İndi, indi də, indiyədək, hələ də. Mənə derlərdi əvvəl, bir mələkdir sevdiyin. Hala; Görənlər sən fəqirə göydən enmiş bir bəla derlər. Füzuli.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

hala

[ha:la]," Isle" manysynda ulanylýan baglaýjy.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

hala

ağ. bk. hoyla.


Son arananlar: