turklehceleri.org

Garsak

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

garsak

I, at. Gysga aýakly, gymmatbaha derili, tilki çagasyna çalymdaş kiçijik çöl haýwany. On bäş ýyl oturdym, gyşladym mülki, Gyrynda garsagy, dagynda tilki (Hatam şahyr).
 ‣Garsak ýaly gysgajyk (adam hakda)


GARSAK II, at. Gyzlaryň bäş sany togalajyk daşy oklap hem gapyp oýnaýan oýny, bäşdaş oýny. Gyzlar garsak oýnaýardylar.


Son arananlar: