turklehceleri.org

Gam

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

gam

[Köken: Arapça] Kaygı, Bun, Göyünç

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

gam

I и. гамма, (башлыча) авазлар гаммасы


gamII и. гамь

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

gam

Türkiye Türkçesi: gam
Azerbaycan Türkçesi: ģäm
Başkurt Türkçesi: moŋ kayğı köyönös
Kazak Türkçesi: muŋ şer kam
Kırgız Türkçesi: kayğı muŋ
Özbek Türkçesi: ğam
Tatar Türkçesi: kayğı ⱨäsrät kóyiniç
Türkmen Türkçesi: gam
Uygur Türkçesi: ğäm
Rusça: góre peçal' skórb'

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

gam /fɹˈɪziən/

1. balina süruisü
2. (argo) bacak

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

gam

balina sürüsü
bacak

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

g'am

(Arabic) distress, worry, anxiety. ~ ye- to be distressed, to grieve.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gam

at. 1. Ruhy taýdan çekilýän ezýetli pikir, gussa, hasrat,öte gaýgy. Gaýgy garrydar, gam öldir (Nakyl). Bilbiller mest bolsun, älem aýylsyn, Gaýgylar dep bolsun, gamlar sowulsyn (Magtymguly). 2. Alada, ünji, ynjalyksyzlyk, azar. Orazgülüň derdi, gamy özüne ýetikdi (A. Gowşudow).
 ‣Gama batmak göwnüçökgün bolmak, ruhy taýdan gaty ejizlemek. Gam çekmek (basmak) gussa çekmek, gussa basmak, öte gaýgylanmak. Päheý, munuň gam çekip oturan zadyna seret-le! Gamyny iýmek (etmek) bir zadyň öňünden ugruna çykmak, azar edinmek, aladalanmak. Gün-güzeranyň gamyny iýmek.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

gam

(malk.) sıkı, sımsıkı. Eşikni ~ etigiz: kapıyı sımsıkı kapayın.


Son arananlar: