turklehceleri.org

Galan

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

galan

[ga:lan], çal. Başga, beýleki, öňňe (şahs goşulmasyny kabul edip ulanylýar). Mugallym okuwçylara: “Berdiden galanyňyz gidiberiň” diýdi.


Son arananlar: