turklehceleri.org

Daimi

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

daimi

[Köken: Arapça] Üzülüksüz, Toktavsız, Duraklı

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

daimi

с. даими, дәвамлы

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

daimi

Türkiye Türkçesi: daimi
Azerbaycan Türkçesi: dãimi hämişälik
Başkurt Türkçesi: öⱬlökhöⱬ tuktavhıⱬ
Kazak Türkçesi: turaktı däyimi
Kırgız Türkçesi: turuktū dayıma
Özbek Türkçesi: dàimiy
Tatar Türkçesi: özliksiz bir tuktavsız
Türkmen Türkçesi: hemḯşelik mıdãmalık
Uygur Türkçesi: dayimiy
Rusça: postoyannıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

daimi

sif. [ər]
1. Uzunmüddətli, uzun müddət üçün olan, müvəqqəti olmayan, sürəkli. Qatarların daimi cədvəli. Daimi iş. Daimi körpü. – Mədəniyyət uğrunda çalışmaq birgünlük, biraylıq kampaniya deyil, daimi işdir. Ə.Sadıq. // Əbədi, ölməz, həmişəlik, yoxolmaz, məhvolmaz. Daimi deyilik nə siz, nə də mən; Bizdən bu dünyada hünər qalacaq. S.Vurğun.
2. Həmişəlik, əbədi, sabit, möhkəm, dəyişməz. Xalqlar arasında daimi sülh və əmniyyət.
3. Ardıcıl, arası kəsilməyən, arasıkəsilməz, həmişə davam edən və ya etdirilən. Daimi məşq. • Daimi cərəyan elektr. – həmişə eyni istiqamətdə nəql olunan cərəyan. Daimi kapital iqt. – kapitalın istehsal vasitələrinə (xammal, köməkçi materiallar, əmək vasitələri) çevrilən və istehsal prosesində dəyəri dəyişməz (sabit) qalan hissəsi. Daimi kəmiyyət riyaz. – dəyişən kəmiyyətdən fərqli olaraq, ancaq bir qiyməti olan kəmiyyət. Daimi ordu (qoşun) – sülh dövründə saxlanılan ordu (qoşun).

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

daimi

həmişəlik, əbədi, sabit, möhkəm, dəyişməz
{sürekli, ebedi, sabit, sağlam, değişmez}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

daimi

daimî, kalıcı, temelli


Son arananlar: