turklehceleri.org

Dür

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

dür

inci, mirvari
{inci, sedef renginde süs tanesi}

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

dür

I(taklitlik sözdür): koy dür dey tüştü: koyunlar ürktüler ve hep birden kütle halinde bir yana atıldılar; ot dür dep küydü: ateş tutuşup alevlendi; cürögü dür dey tüştü: kalbi yerinden fırladı; dür et-: kütle halinde biryana atılmak, saldırmak.


II: dür- düynö: türlü-türlü eşya; kooperativde dür-düynönün baarı bar: kooperatifte canın ne isterse o var; dür- düynö tamaktı caynaptı saldı: her türlü yemekleri sundu.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

dür

at. Käbir balykgulaklaryň bedeninde emele gelýän ak, sarymtyl, gyzgylt, gymmatbahaly däne görnüşli gaty jisim, ol bezeg şaýy hökmünde ulanylýar. Dür derýadan çykabilmez, Nazar kylsa dişleriňe (Mollanepes).
 ‣ Dür saçmak manyly, çeper gürlemek. Magtymguly, ýangyl, öçgül, Ýa lal otur, ýa dür saçgyl (Magtymguly). Käşki soran bolsa saçadym dürler (Magtymguly).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

dür

Coşkulu. Xelq dür chawak chaldi – Halk coşkuyla alkışladı.


Son arananlar: