turklehceleri.org

Cins

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

cins

[Köken: Arapça] Tür,

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

cins

1. и. 1) җенес; 2) токым, нәсел; 3) төр, төрчә. 2. с. 1) төрле, төрдәге; bir cins bitki бер төрле үсемлек; 2) токымлы; cins at токымлы ат

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

cins

Türkiye Türkçesi: cins
Azerbaycan Türkçesi: cins növ
Başkurt Türkçesi: yinis tör tarmak
Kazak Türkçesi: jınıs tür
Kırgız Türkçesi: cınıs tür sort
Özbek Türkçesi: ⱨıl näv tür
Tatar Türkçesi: cinis tör tarmak
Türkmen Türkçesi: cıns ⱨḯl sort
Uygur Türkçesi: cinis tür
Rusça: sórt ród

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

cins

I. is. [ər.]
1. Orqanizmin doğub-törəmə prosesilə bilavasitə və ya bilvasitə bağlı olan və orqanizmlərin çoxunda kişi, ya qadın fərdlərini ayırd etməyə imkan verən əlamətlərin məcmusu, habelə canlı vücudların iki kateqoriyasından (kişi və qadın, erkək və dişi) biri. Kişi cinsi. Qadın cinsi. // Müəyyən cinsə mənsubiyyət; qadın, ya kişi, erkək, ya kişi. Cins cinsini həmişə cəlb eylər; Yoxdu bu işdə söhbəti digər. S.Ə.Şirvani.
2. Nəslən keçən müəyyən əlamət və xüsusiyyətlərə malik ev heyvanları və ya başqa heyvanlar qrupu. Qarabağ cinsindən olan at. İt cinsi. Seleksiya nəticəsində yeni qoyun cinsləri almaq. // sif. mənasında. Yaxşı cinsdən olan, əsilli. – Cins madyan balanı döşündə saxlar. (Ata. sözü). [Həsən xan Alıya:] Eşitmişəm, sənin yaxşı cins atların var. “Koroğlu”.
3. Soy, nəsil, mənşə, əsil-nəsəb. • Bəşər cinsi – insan, adam. [Dərviş:] İns və cinsdən ayrı düşüb, heyvanlara qarışmaqdan qayət usanmışdım. A.Divanbəyoğlu. [Hacı Rəsul:] Belə də səs, belə də məlahət olarmı! Düşünürsən ki, bəşər cinsi deyil, nədi, özü də kəndistan yerində. Mir Cəlal.
4. Növ, çeşid. Ənva cins və nəslə mənsub qədəhlər qalxdı, araq boğazları qıcıqlayaraq keçib getdi. Çəmənzəminli.

II. is. [ing.] Pambıqdan toxunan qalın və davamlı parça növü.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

cins

I. damazlıq, döllük
{damızlık, maya}

II. soy, əsil, nəsil, tayfa
{soy, asil, nesil, familya}

III. növ, çeşid
{nevi, çeşit}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

cins

cins, tür


Son arananlar: