turklehceleri.org

Bereket

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

bereket

[Köken: Arapça] Bolluk, Köplük

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

bereket

и. 1) бәрәкәт; 2) сөйл. яңгыр;

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

bereket

Türkiye Türkçesi: bereket
Azerbaycan Türkçesi: bäräkät
Başkurt Türkçesi: mullık
Kazak Türkçesi: bereket
Kırgız Türkçesi: bereke bereket
Özbek Türkçesi: mollik bäräkät
Tatar Türkçesi: mullık
Türkmen Türkçesi: bereket
Uygur Türkçesi: bärikät
Rusça: izobiliye blagodenstviye

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

bereket

= bereke.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

bereket

at. 1. Bol önüm, köp hasyl. Bu desga geljek nesillerimiz üçin suw bolçulygyny döredip, ene topragymyzyň bereketini has-da artdyrar (Gurbanguly Berdimuhamedow. Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr). Herekete – bereket (Nakyl). 2. göç.m. Güýç, hümmet, ýokum. Naharyň bereketi. 3. Balkan welaýatynda bir etrap, şäher.
 ‣Bereket bersin! nahar-şam iýlenden soň aýdylýan, iýmäge-içmäge bir zat hödür edilende jogap, gaýtargy ýerine ulanylýan ýagşy dileg. Bereket kesegi daýhanyň öndüren dänesiniň bereketli bolmagy niýet edilip, harmanyň çür depesinde goýulýan arassa, gury kesek. Bereket tapmak baý bolmak, bol-elin durmuşda ýaşamak.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

bereket

bereket, bolluk. ~ konñan üy: bereket konan ev, Allah ~ bersin (d): Allah bereket versin, ~den toluğuz: bereketle dolunuz, ~ kuruğan üy: bereketi kuruyan ev, bıyıl ~ igidi: bu yıl bolluk iyi.


Son arananlar: