turklehceleri.org

Badem

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

badem

и. бот. бадәм, миндаль; badem içi бадәм төше

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

badem

Türkiye Türkçesi: badem
Azerbaycan Türkçesi: badam
Başkurt Türkçesi: mindal'
Kazak Türkçesi: badam
Kırgız Türkçesi: badam
Özbek Türkçesi: bàdàm
Tatar Türkçesi: mindal' badam
Türkmen Türkçesi: bãdam
Uygur Türkçesi: badam
Rusça: mindar


Son arananlar: