turklehceleri.org

Başak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

başak

и. башак

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

başak

Türkiye Türkçesi: başak
Azerbaycan Türkçesi: sünbül başag
Başkurt Türkçesi: başak
Kazak Türkçesi: masak
Kırgız Türkçesi: maşak
Özbek Türkçesi: bàşàḳ
Tatar Türkçesi: başak
Türkmen Türkçesi: baş sümmül
Uygur Türkçesi: başak baş
Rusça: kólos

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

başak

okun veya mızragın ucuna geçirilen demir, temren; ok temreni, ok ba;a ğı· I, 378; II, 14, 129, 328; III, 220

pabuç, I, 378; III, 417 bkz> başmak


Son arananlar: