turklehceleri.org

BELGE

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

belge

и. 1) документ, таныклык; 2) документаль фильм

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

belge

Türkiye Türkçesi: belge
Azerbaycan Türkçesi: sänäd väsḯiģä
Başkurt Türkçesi: dokument kağız
Kazak Türkçesi: kujat
Kırgız Türkçesi: dokument
Özbek Türkçesi: hüccät
Tatar Türkçesi: dokument käğaz'
Türkmen Türkçesi: dokument
Uygur Türkçesi: höccät
Rusça: dokument

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

belge

Belge, işaret. Belge qoymaq – Belge koymak, belgelemek.


Son arananlar: