turklehceleri.org

Azınlık

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

azınlık

[Köken: Uydurukça] Azcılık

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

azınlık

и. азчылык; azınlıkta kalmak азчылыкта калу

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

azınlık

Türkiye Türkçesi: azınlık
Azerbaycan Türkçesi: azlıg
Başkurt Türkçesi: aⱬsılık
Kazak Türkçesi: azşılık
Kırgız Türkçesi: azçılık
Özbek Türkçesi: àzçilik
Tatar Türkçesi: azçılık
Türkmen Türkçesi: ãzlık
Uygur Türkçesi: azliḳ az sanlık
Rusça: men'şinstvó


Son arananlar: