turklehceleri.org

Asker

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

asker

и. 1) солдат, гаскәри; 2) гаскәри хезмәт, солдатлык; 3) дисциплиналы кеше □ asker çıkarmak гаскәр туплау; askere gitmek солдатка китү

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

asker

Türkiye Türkçesi: asker
Azerbaycan Türkçesi: äsgär
Başkurt Türkçesi: solda voyennıy
Kazak Türkçesi: äsker
Kırgız Türkçesi: asker
Özbek Türkçesi: äskär
Tatar Türkçesi: soldat voyennıy
Türkmen Türkçesi: esğer
Uygur Türkçesi: äskär
Rusça: soldat

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

asker

a . 1 . ordu ; cöö asker : piyade askeri ; attu asker : süvari ; 2 . es . er ( asker ) , nefer ; muharip ; savaşçı ; Kızıl armiyanıñ askerleri cana komandirelri : Kızıl Ordunun erleri ve komutanları ; kızıl asker kon . : kızıl ordu eri .

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

asker

asker, nefer, er, ordu, silahlı kuvvet. ~ tamada (başçı): asker başı, komutan, atlı ~: atlı asker, süvari, cayav ~: piyade, yaya asker, zıtçıv ~: redif eri, ihtiyat askeri, hazır ~: hazır asker, ~ge almak: askere almak, ~den boşlanmak: askerlikten terhis edilmek, ~den kaytmak: askerlik hizmetinden geri dönmek, ~den boş etiv: teskere verme, ~ kerek: askeri teçhizat, ~ kulluk: askerlik hizmeti, ~ kullukçu: askeri hizmet gören.


Son arananlar: