turklehceleri.org

Adil

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

adil

с. 1) гадел; 2) хаклы

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

adil

Türkiye Türkçesi: adil
Azerbaycan Türkçesi: ãdil
Başkurt Türkçesi: ğäⱬil
Kazak Türkçesi: ädil
Kırgız Türkçesi: adil
Özbek Türkçesi: àdil
Tatar Türkçesi: ğadil
Türkmen Türkçesi: ãdıl
Uygur Türkçesi: adil
Rusça: spravedlivıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

adil

sif. [ər.] Ədalətli, düz iş görən. Tənimdə qalmayıb bir xali yer qəmzən xədəngindən; Olur abad hər mülkün ki, adil olsa sultanı. Q.Zakir. Qurban otuz səkkiz, ya qırx yaşında bir ağıllı, doğru və adil bir adam idi.. İ.Musabəyov.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

adil

ədalətli, insaflı
{adaletli, insaflı}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

adil

adil

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

adil

(Arabic) straight; just. ~ qomat upright, comely figure. qomatini ~ tutto straighten one's figure.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

adil

a. adaletli.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

adil

a. Adil.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

adil

âdil, hakkaniyetli.


Son arananlar: