turklehceleri.org

Adak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

adak

и. вәгъдә

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

adak

[a:dak], at, gepl.d. Daşgyn wagtynda derýa kenarlarynyň suw basýan ýerleri ýa-da derýa gollarynyň arasynda galýan kiçijik adajyk.


ADAK II at, kön.s. Aýak.
 ‣ Adak araba çagalaryň ýörjen-ýörjen wagty ýöremegi öwrenmek üçin sürýän arabasy.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

adak

Son. Adighida – Sonunda. Adighighiche – Sonuna kadar.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

adak

ayak· I, 32, 53, 59, 65, 84. 165, 181, 182. 241, 268, 342, 353, 361, 380, 382, 522; II.II,16,112,131.137,142, 146, 158, 190. 195, 209, 215. 247, 327, 364; III, 97, 276, 280, 288, 296, 307, 337, 421,430, 435 bkz> ayak, azak


Son arananlar: