turklehceleri.org

AĞA

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

ağa

и. 1) ага, агай; 2) абый; 3) хөрмәтле ир кеше

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

ağa

1. Ağabey, Abi
2. Bay
3. Ağabey, Birader, Büyük Erkek Kardeş
4. Efendi (Büyüklere hitap), Kardeş, Efendim

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

ağa

Türkiye Türkçesi: ağa
Azerbaycan Türkçesi: ağa
Başkurt Türkçesi: il ağahı
Kazak Türkçesi: iye iye
Kırgız Türkçesi: kocoyun ë
Özbek Türkçesi: àğa ⱨocäyin cänàb
Tatar Türkçesi: il ağası
Türkmen Türkçesi: hocayın
Uygur Türkçesi: aka
Rusça: ⱨoz'ain

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ağa

is. köhn.
1. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan. [Kəndli:] Biz ata-babadan ağa qulluğunda oturmağa adət etməmişik. Ə.Haqverdiyev.
2. Keçmişdə seyidlərə, ruhanilərə verilən ləqəb. // Keçmişdə ziyalılara müraciət edərkən söylənilirdi; cənab. // Keçmişdə mənsəb sahiblərinə, yaxud yaşlı və hörmətli adamlara verilən ləqəb (bəzi adamların adlarının əvvəlinə, ya axırına əlavə olunardı). Novruz Bahadırı qəmgin görüb dedi: – Ağa, nə üçün fikir edirsən? Yoxsa qaçaqlardan qorxursan? N.Nərimanov. [İskəndər:] Doğru deyir ağa, onlar heç vaxt özlərini bu ağzıbirə salmazlar. N.Vəzirov. [Nəcəf bəy:] Ağa İmamverdi, hirsini bas, mən ona qulaqburması verərəm. Ə.Haqverdiyev. // dan. Keçmişdə uşaqlar atalarına deyərdilər.
3. Sahib, sahibkar, yiyə, hakim. Bu yerlərin ağası zəhmətkeşlərdir. – İnsan bütün varlığın ağasıdır, hakimidir. M.İbrahimov.
4. sif. Hakim, üstün. Portuqaliyalılar Anqolanı işğal etdikləri ilk gündən .. ağa dil və məhkum dil siyasətini dar ağacı və qılınclarla həyata keçirməyə başladılar. R.Rza.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

ağa

I. hakim, sahib, yiyə
{hâkim, sahip, iye}

II. mülkədar, bəy, zadəgan
{zengin, bey, soylu}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

ağa

ağ, ak, beyefendi, efendi, patron

Sahaca—İngilizce Sözlük (Straughn, 2006)

ağa

a. old, elder

n. father; ağa-iỹe n. parents


Son arananlar: