turklehceleri.org

əyyar

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

əyyar

sif. və is. [ər.] Hiyləbaz, kələkbaz, çoxbilmiş, fırıldaqçı, dolandırıcı. Qara pəhləvan yaman güclü, həm də yaman əyyar idi. “Koroğlu”. Əyyar İbrahim Şiraza gələndən sonra Fərəc ixtisara düşən bir müəllim vəziyyətində qalmışdı. Qantəmir. // Oğru, cibkəsən, evyaran. Əyyarlar başladılar Dəmirçioğlunun üstünə bihuşdarı səpməyə. “Koroğlu”.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

əyyar

I. hiyləbaz, kəlekbaz
{hilekâr, düzenbaz}

II. oğru, cibkəsən
{hırsız, soyguncu}

III. arif
{arif}


Son arananlar: