turklehceleri.org

Ərzaq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ərzaq

is. [ər. “rizq” söz. cəmi] Yeyiləcək şeylər, yeyinti məhsulları. Ərzaq ehtiyatı. Ərzaq bolluğu. Ərzaq mağazası. Ərzaq anbarı. – Ağanın pambıq, ərzaq və xuşgəbar karvanının başı, ayağı məlum olmayırdı. Ə.Haqverdiyev. İraq və Bağdad qoşunu bütün qərargahını və ərzaq şeylərini, silah və yük mallarını buraxıb nizamsız və pozğun bir surətdə qaçmışdı. M.S.Ordubadi. Biz çalışırıq ki, nə qədər mümkünsə, ərzaq şeylərimiz çox olsun. M.İbrahimov. ‣ Ərzaq sapalağı tar. – Rusiyada 1918-1921-ci illər hərbi kommunizm dövründə ərzaq tədarükü sistemi.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

ərzaq

besin, erzak, zahire


Son arananlar: