turklehceleri.org

şinel

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

şinel

[rus.] Xüsusi biçimdə tikilmiş əsgəri qış paltosu. Heybət ocağın qırağında uzandı. Sırıqlı pencəyinin üstündən şinelini saldı. M.Hüseyn. Mən də yorulmuşdum, şineli açıb yarısını yerə saldım. H.Nəzərli.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

şinel

kaput

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

şinel

r. kaput (asker kaputu).


Son arananlar: