turklehceleri.org

şamçyrag

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

şamçyrag

[şa:mçyra:ğ] I, at. Gijelerine çyra ýaly yşyk berýän owadan reňkli, ýyldyrawuk şöhle saçýan gymmatbaha daş. Bularyň biri gyzyl, biri göwher, biri-de şamçyrag eken (“Türkmen halk ertekileri”).


ŞAMÇYRAG [şa:mçyra:ğ] II, at. Gije ýakylýan ýiti şöhleli çyra. Giň haremhananyň penjiresiniň öňünde hindi ussasynyň eli bilen ýylmanak ak daşdan ýasalýan şamçyrag ýanyp durdy (“Edebiýat we sungat”).


Son arananlar: