turklehceleri.org

şəhərbəşəhər

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

şəhərbəşəhər

zərf Bir-bir şəhərləri gəzərək, bir şəhərdən digərinə, şəhər-şəhər. Şəhərbəşəhər gəzmək. Şəhərbəşəhər axtarmaq. – [İranlı:] Mən sənin sorağını kəndbəkənd, şəhərbəşəhər alıb, gəlib burada tapmışam. Ə.Haqverdiyev. Gəzirəm kəndbəkənd, şəhərbəşəhər; Gəlir qulağıma şirin nəğmələr. M.Rahim.


Son arananlar: