turklehceleri.org

şöhle

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

şöhle

at.1. Ýagtylyk çeşmesinden we ş.m. düşýän ýagtynyň inçe zolaklary. Kireňsiz asmanda aşak sallanan Gün özüniň ýiti şöhlesini seçýärdi (A. Gowşudow). 2. Bir zadyň ýalkymy, nury, ýagtysy. Şiriniň hemrasy, Leýliniň taýy, şöhläňden gizlener asmanyň Aýy (Kemine). 3. fiz. Bir jisim bölejiginiň ýa-da elektromagnit yrgyldylarynyň energiýasynyň akymy. Munuň özi atomyň kömegi bilen has agyr keselleri şöhle arkaly bejermeklige hyzmat edýär (K. Berdiýew).
 ‣Şöhle keseli radioaktiw maddalaryň bedene, organizme täsiri bilen döreýän kesel.


Son arananlar: