turklehceleri.org

Şehit

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

şehit

Türkiye Türkçesi: şehit
Azerbaycan Türkçesi: şähid
Başkurt Türkçesi: şähit
Kazak Türkçesi: şahit şehit
Kırgız Türkçesi: şeyit
Özbek Türkçesi: şähid
Tatar Türkçesi: şähit
Türkmen Türkçesi: şehḯt
Uygur Türkçesi: şehid
Rusça: şaⱨit muçenik za veru

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

şehit

[şehi:t], at. 1. Hak işiň ugrunda gurban bolan adam. 2. Öz ajalyna ölmedik adam (ýer titremesinde, çölde suwsuzlykdan we ş.m. pajygaly ýagdaýlarda heläk bolan).


Son arananlar: