turklehceleri.org

İltimas

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

iltimas

[Köken: Arapça] (arka çıkma) Yaklama

[Köken: Arapça] (öncelik, ayrıcalık tanıma) Kollama

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

iltimas

и. яклау, яклашу

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

iltimas

Türkiye Türkçesi: iltimas
Azerbaycan Türkçesi: himãyäçilik gohumbazlıg
Başkurt Türkçesi: yaklav tanışlık minän kullanıv
Kazak Türkçesi: süyemeldevşilik amaldap ötkizüvşilik
Kırgız Türkçesi: koldō kanatına kalkalō
Özbek Türkçesi: hàmiylik himàyä ḳıliş
Tatar Türkçesi: yaklav tanışlık bilän kullanu
Türkmen Türkçesi: hossãrlık (hovandãrlık) etme
Uygur Türkçesi: kollaş kanat yepiş protektsiya
Rusça: pokrovitel'stvo protektsiya

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

iltimas

is. [ər.] Xahiş, rica. Mən yüzbaşının iltimasına görə bu kağızı cırıram. C.Məmmədquluzadə. Çoxlar getdi iltimasa, gəlmədin; Vaqif öldü, neçin yasa gəlmədin? M.P.Vaqif. Əslində Qədirin nə üçün sarınmağını bilməyən ağsaqqallar iltiması dərhal qəbul etdilər. Mir Cəlal. • İltimas etmək (eləmək) – xahiş etmək, rica etmək, minnət eləmək. Koroğlu iltimas eylər; Bala, incitmə Qıratı! “Koroğlu”. Obanın ahılcahılı Kərəmdən bir az oxumasını iltimas elədilər. “Əsli və Kərəm”. İltimas eylərəm, gedən canlara; Dost-düşmən içində yar oynamasın. Aşıq Ələsgər.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

iltimas

xahiş, rica
{istek, rica}

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

iltimas

[iltima:s], at, kön.s. Birinden bir zat, bir mesele boýunça edilýän haýyş.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

iltimas

a. İltimas. Iltimas qilmaq – İltimas etmek.


Son arananlar: