turklehceleri.org

İhtisas

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

ihtisas

[Köken: Arapça] Bilgiçlik

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

ihtisas

I и. тойгы


ihtisasи. белгечлек

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

ihtisas

Türkiye Türkçesi: ihtisas
Azerbaycan Türkçesi: iⱨtisas
Başkurt Türkçesi: maⱨsus bilim
Kazak Türkçesi: mamandık
Kırgız Türkçesi: adistik
Özbek Türkçesi: iⱨtisàs mütäⱨassislik
Tatar Türkçesi: maⱨsus bilim
Türkmen Türkçesi: hünär uğur
Uygur Türkçesi: iⱨtisas
Rusça: spetsialnóst'


Son arananlar: