turklehceleri.org

ýazyk

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ýazyk

[ýa:zyk], at. Nädogrulyk, ýalňyşlyk bilen edilen hereket, etmiş, günä, aýyp. Gurban ýalbardy Näzige, Sütem etme men ýazyga (Ç. Aşyrow).
 ‣Ýazygy ýaman kysmaty ýaman, biçäre, pahyr, görgüli.


Son arananlar: