turklehceleri.org

ýaň

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ýaň

at. Sesiň gaýa, boş gaba we ş.m. degip, serpilip gaýtalanmasy; dowamly ýaňlanyp çykýan ses. Gije-gündiz olaryň sesi arlap, oba ýaň salýardy (H. Garabaýew).


Son arananlar: