turklehceleri.org

ýüzleý

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ýüzleý

[ýüzlöý], syp. 1. Çuň däl, bir zadyň ýüzüne golaý, ýüzräginde. Ýeriň ýüzi gapaklanda, ýüzleýje dyrmyklamaly. 2. göç.m. Düýpli däl. Meselä ýüzleý çemeleşmeli däl. 3. Sowuk-sala, geleňsiz. Işi ýüzleý gözden geçirmek bolmaz.


Son arananlar: