turklehceleri.org

üzümçülük

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

üzümçülük

is.
1. Üzüm tənəkləri əkmək və üzüm yetişdirməklə məşğul olma. Üzümçülük təsərrüfatın gəlirli sahələrindən biridir.
2. Kənd təsərrüfatı elminin üzüm tənəkləri əkməyi və becərməyi öyrənən sahəsi.


Son arananlar: