turklehceleri.org

ümmet

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

ümmet

и. өммәт (бер диндәге кешеләр)

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

ümmet

Türkiye Türkçesi: ümmet
Azerbaycan Türkçesi: ümmät
Başkurt Türkçesi: bir dindä torovsı (lar)
Kazak Türkçesi: ümbet
Kırgız Türkçesi: ümmöt
Özbek Türkçesi: ümmät
Tatar Türkçesi: bir dindä toruçı (lar)
Türkmen Türkçesi: ümmät
Uygur Türkçesi: ümmät
Rusça: yedinovertsı


Son arananlar: