turklehceleri.org

ügürmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

ügürmek

deve üzerine iki taraflı yükletilerek içerisine binilen sepet ve benzeri ;ey· I, 507 bkz> tegirmek


Son arananlar: