turklehceleri.org

özlüyündə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

özlüyündə

zərf
1. Öz fikrində, öz aləmində, öz düşüncəsində, öz-özlüyündə. Özlüyündə fikirləşmək. – Tapdıq özlüyündə sevindi ki, nə yaxşı ki, müəllim gəlib çıxmır. Ə.Vəliyev. Qoca isə özlüyündə Qəhrəmanla danışıb əylənirdi. S.Rəhimov.
2. Ayrıca götürüldükdə, təklikdə; öz mahiyyəti etibarilə. Bu mövzu özlüyündə şagirdlərin mənimsəməsi üçün çox çətindir.


Son arananlar: