turklehceleri.org

ötne

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

ötne

İstikraz, ödünç. Ötnige almaq – Ödünç almak.


Son arananlar: