turklehceleri.org

ötlüg

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

ötlüg

delikli, delinmiş .III, 30


Son arananlar: