turklehceleri.org

ötüş

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

ötüş

и. (кошларның) сайрау рәвеше, сайрау, чыркылдау

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ötüş

is. Ötüşmə, qaçışma, yüyürüşmə. Qaç oğlan! Qaç! At basdı! Millət gəlir! Ötüşdən çıxan bir camaat gəlir. M.Ə.Sabir.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

ötüş

yarış, qaçış, cıdır, çapma
{yarış, kaçış, at yarışı, çarpış}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

ötüş

geçiş

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

ötüş

geçiş, geçme.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ötüş

I, iş ady. Ötmek ýagdaýy.Ýoduň ötüşi güýçli.


ÖTÜŞ II, iş ady. Ötmek, awuşamak ýagdaýy. Ýaraňa çalnan dermanyň ötüşi nähili?


ÖTÜŞ III, iş ady. Ötmek, kesmek ýagdaýy.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

ötüş

bir çeşit çocuk oyunu; bu oyunda ütme, yutma· I, 60 bkz> ütü ş


Son arananlar: