turklehceleri.org

ösdürmek

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ösdürmek

[össürmök], işl.1. Ekin, agaç we ş.m. zatlary ekip ýetişdirmek. Her kim öz öýüniň töwereginde ir-iýmişli bag ösdürip ýetişdirdi (“Edebiýat we sungat”). 2. Ekläp-saklap ulaltmak, terbiýeläp ýetişdirmek, kemala getirmek. 3. Köpeltmek, artdyrmak. Bizde hojalygyň ähli pudaklaryny ösdürmäge giň ýollar açyldy (N. Jumaýew). 4. Bir pikiri, ugry kämilleşdirmek, ýaýbaňlandyrmak, şol hakdaky düşünjäni giňeltmek, çuňlaşdyrmak. Kemine öz döredijiliginde beýik şahyr Magtymgulynyň pikirlerini döwrüne görä ösdüripdir. 5. göç.m. Biriniň derejesini, wezipesini galdyrmak.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

ösdürmek

büyütmek, ilerletmek, geliştirmek, yükseltmek. Sabiy ~: çocuk büyütmek, sakal ~: sakal uzatmak, arbaznı hunasın ~: avlunun duvarını yükseltmek.


Son arananlar: