turklehceleri.org

örgüç

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

örgüç

kadınların başlannda bulunan saç ör-güsü, örülmü ş saç·I, 95, 103 bkz> örçük, örküç


Son arananlar: