turklehceleri.org

öklütmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

öklütmek

çoğaltmak, arttırmak.I, 264


Son arananlar: