turklehceleri.org

öge

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

öge

Yuva 2. Grup.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

öge

üvey. ~ ana: üvey anne, ~ karnaş: üvey kardeş, ~ egeç: üvey baba, ~ni külü-kömürü da ~: üveyin külü-kömürü de üvey (a.s.).

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

öge

çok akıllı, yaşlı kimse, ulusun büyüğü.I, II, 48, 90, 310, 356


Son arananlar: