turklehceleri.org

öfke

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

öfke

[Köken: Anlam genişlemesi] Acı, Acılanma, Acısı tutma, Öfke

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

öfke

и. ачу, ярсу, үпкә

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

öfke

1. Akciğer

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

öfke

Türkiye Türkçesi: öfke
Azerbaycan Türkçesi: ģäzäb hirs
Başkurt Türkçesi: asıv üpkä
Kazak Türkçesi: aşuv kär kahar
Kırgız Türkçesi: açū
Özbek Türkçesi: ğazäb kahr
Tatar Türkçesi: açu üpkä
Türkmen Türkçesi: gahar-gazap
Uygur Türkçesi: öpkä ränçiş
Rusça: gnev yarost'

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

öfke

öfke· I, 195 bkz> öpke


Son arananlar: