turklehceleri.org

ödemek

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

ödemek

[Köken: Anlam kayması] (Maddi karşılığını vermek): Tölemek, (ifa etmek): Ödemek

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

ödemek

ф. 1) түләү; 2) компенсацияләү

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

ödemek

Türkiye Türkçesi: ödemek
Azerbaycan Türkçesi: ödämäk
Başkurt Türkçesi: ütäv burıstı biriv
Kazak Türkçesi: ötev tölev
Kırgız Türkçesi: tölȫ
Özbek Türkçesi: tölämàk
Tatar Türkçesi: ütäv bunçnı birü
Türkmen Türkçesi: tölemek
Uygur Türkçesi: tölimäk töläp bärmäk
Rusça: platit' uplaçivat'

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ödemek

[ö:dömök], işl. 1. Ynanylan bir zada, ada we ş.m. mynasyp bolmak, islendik maksada laýyk iş etmek. Meniň ýagşylygym sizden alan sag bolsunymy ödeýän bolsa, men gaty razy bolardym (H. Derýaýew). 2. Ýerini tutmak, çykan harajatyň we ş.m. öwezini doldurmak. Kim ödäp bilmese, berilen nany, Çekelesin ony goý öz wyždany (A. Kekilow). Satyn alan harytlarym özüni ödärmikä ýa-da alan ýerime geçse-de oňaýmaly bolarmyka?


Son arananlar: