turklehceleri.org

öñmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

öñmek

delmek· I, 174 bkz> öñmek


Son arananlar: