turklehceleri.org

étmek

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

étmek

İliştirmek, düğmelemek.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

étmek

(yardımcı fiil) yapmak, etmek, eylemek, kılmak· I, 171, 324, 332, 333. 342. 361.456, 457, 486; 11. 25; 111. 128. 129, 130, 357,366, 370


Son arananlar: