turklehceleri.org

çyg

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

çyg

[çy:ğ], at. 1. Ýagyn, ygal sebäpli emele gelen yzgar, nem, öl. Odun çyg bolansoň oňat tutaşman, goýy-goňur tüsse burugsap, al-asmana göterildi (N. Pomma). 2. Adamyň endamyndan çykýan der; deriden süzülip çykan suw damjasy. Onuň maňlaýyna çyg geldi. 3. Ygal, ýagyş, ýagyn. Bu ýere sähelçe çyg düşse, batga öwrülip, ýuwudyp barýar (B. Gurbanow). 4. Agşamlaryna otlara düşüp, ertir irden buldurap duran suw damjasy. Çyg düşen çemenleri ýygyp düýräli, gözel (Mätäji).


Son arananlar: