turklehceleri.org

çumur

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

çumur

(=çumur-çumur) is. Kiçik qum təpəciyindəki qumu hərə barmaqla öz tərəfinə çəkməkdən ibarət uşaq oyunu. Çumur (çumur-çumur) oynamaq. ÇUR! Uşaq oyunlarında: qadağan olunmuş bir şeyə toxunmaqdan və ya başqa işdən saqındırmaq üçün işlədilən nida, söz. Çur səndən, cığallamaq məndən. (Ata. sözü).


Son arananlar: